Pasivní domy

Stavba a konstrukce pasivního domu

pasivní domyPodstatou pasivního domu je co snaha o dosažení co nejnižších nákladů na vytápění. Ty se u pasivních domů blíží k nule, a jsou až desetinásobně nižší než u standardního bydlení. 

Pasivní domy mají provedeno nadstandardní zateplení, které sníží tepelné ztráty na minimum. Využívají také větší prosklené plochy obrácené k jihu, které díky solárním ziskům mohou v zimě vytápět dům. Šikmo dopadající sluneční paprsky v zimním období zvyšují množství tepelné energie, která se může akumulovat do stěn nebo podlahy pasivních domů.

Co je pasivní dům?

Míra tepla určená na vytápění pasivního domu je 5 - 15 kWh/m2 obytné plochy za rok. Je to tedy další kategorie s nižší potřebou na vytápění, než mají nízkoenergetické domy. Stavba pasivního domu se tedy z dlouhodobého hlediska určitě vyplatí. Konstrukce a stavební technologie se přizpůsobují tepelné izolaci, a tak je cena pasivních domů pouze o 10% vyšší než u běžné stavby.

Vytápění pasivního domu

V pasivním domě se téměř netopí. Masivní izolace snižuje tepelné ztráty objektu na minimum. Využívají se tzv.: pasivní solární zisky - příjem sluneční energie dopadající okny. Pasivní dům je navržen jako pokud možno vzduchotěsný. Místo klasického topného systému má dům vybudovánu vzduchotechniku napojenou na rekuperační jednotku.

O celkové spotřebě tepla pasivních domů rozhoduje také spousta dalších faktorů. Jsou to hlavně poloha, nadmořská výška, orientace k jihu a další. Všechny tyto faktory se musí zahrnout do projektu stavby i vytápění.

pasivní domy, izolaceRekuperátor – je zařízení sloužící ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu. V praxi to znamená, že se z pasivního domu pomocí vzduchotechniky odčerpává vydýchaný a použitý vzduch, ten je nahrazován novým a čerstvým, kterému navíc ve výměníku předá svoje teplo.

Někdy se podaří kritéria pasivních domů splnit i u starší a méně zateplené stavby, která má vhodně navržené technologie na vytápění a výrobu vlastní energie. Rozdíly mezi pasivními domy jsou v konstrukci (zděná nebo montovaná stavba) síle tepelné izolace a použité technologii.

Tepelná izolace pasivních domů je výrazně silnější než u běžných staveb. Stavební materiály na konstrukci jsou beton, dřevo, cihly nebo tvárnice. U celodřevěných staveb ale musíme počítat s nižší schopností tepelné akumulace stěn. Pokud chceme využít akumulace tepla ve stěně je dobré ji mít vyzděnou z plných cihel, případně využít akumulačních schopností betonu v podlaze.

Ohřev vody

Příprava teplé vody je nezbytnou součástí každé obytné stavby. Také je velmi energeticky náročná a spolu s vytápěcím systémem zásadně rozhoduje o celkové spotřebě tepla v domě. Ohřev vody v pasivních domech můžeme řešit jako kombinaci dvou systémů:

  1. Solární články - na ohřev nebo předehřev teplé vody. Fungují po většinu roku, dokonce se vyrábí vakuované články, které jsou schopny ohřívat vodu i v mrazech.
  2. Tepelné čerpadlo - jsou to tepelná čerpadla s malým výkonem, určená pouze k ohřevu vody.

Nulové a Aktivní (plusové) domy

V některých případech lze dům označit za nulový – ten spotřebuje nulové množství energie. V praxi to znamená, že spotřebované energie je srovnatelná s výrobou vlastní energie. Do toho lze započítat především:

Teplá voda vyrobená v solárních panelech je zadarmo, elektrická energie se prodává provozovateli elektrické sítě. Tím se sníží celkové náklady na provoz domácnosti, vytápění a klimatizaci.
aktivní nebo plusové stavby vyrobí více tepla, než spotřebují.

Pasivní dřevostavby

Dřevostavby jsou domy, které mají skeletovou konstrikci vyrobenou ze dřeva nebo dřevěných prefabrikátů (panely, osb desky). Na výplň dutin panelů se používají izolanty (polystyren, minerální vlna). Tepelný odpor stěn je tedy velmi vysoký a lze ho zvýšit ještě dodatečnou tepelnou izolací. Dřevostavbu lze tedy velice dobře navrhnout jako pasivní dům. Značná část pasivních domů jsou v podstatě pasivní dřevostavby.

I když se to může zdát nerealizovatelné, součastné stavební technologie a normy směřují tímto směrem. Kolem roku 2020 (tedy za pouhých 6 let) se už budou stavět nové stavby pouze v pasivním standartu.